วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนสีชมพูศึกษา จ.ขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันศุกร์ที่ 16 สิงหา

Read more