[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ลิงค์ภายในคณะ
ลิงค์ข้อมูลแนะนำ
ลิงค์แนะนำ
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2017 ครั้งที่ 9
โดย : admin
เข้าชม : 503
อังคาร ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559
A- A A+
        

งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2017 ครั้งที่ 9 “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม” จัดโดย คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและสมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคมและสารสนเทศประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ เชียงคาน จ.เลย มีจุดมุ่งหมายหลักของการจัดงานเพื่อรวบรวมผลงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ งานนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์รวมถึงเปิดโอกาสให้นักวิจัย ผู้พัฒนาและผู้ใช้งานหรือหน่วยงานต่างๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการร่วมกันและสามารถนำผลงานที่ตีพิมพ์ไปพัฒนาต่อยอดในระดับท้องถิ่นและสากลหรือพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งบทความที่ส่งมานั้นจะได้รับการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากคุณภาพและความสมบรูณ์ของงาน บทความที่ได้รับการคัดเลือกและได้ถูกนำเสนอในที่ประชุม ECTI-CARD 2017 จะถูกตีพิมพ์ใน ECTI-CARD Proceedings ซึ่งสามารถสืบค้นได้ที่ฐานข้อมูลของสมาคม ECTI

รายละเอียดสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eee.intech.lru.ac.th/eee/index.php

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      แจ้งเลื่อนวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 27/มิ.ย./2561
      ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 19/ต.ค./2560
      การรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2560 10/มี.ค./2560
      ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 16/ก.พ./2560
      งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2017 ครั้งที่ 9 13/ธ.ค./2559