[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ลิงค์ภายในคณะ
ลิงค์ข้อมูลแนะนำ
ลิงค์แนะนำ
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
19/ต.ค./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ( 133 / )
    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทการรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 1 เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/มี.ค./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2560 ( 437 / )
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคปกติ (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2560
1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 1 ครั้ง.
16/ก.พ./2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ( 426 / )
    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาใหม่  ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560  เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแก่น   บัดนี้   มหาวิทยาลัยได้ดำเนิน
3 stars เฉลี่ย : 3 จาก 1 ครั้ง.
13/ธ.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2017 ครั้งที่ 9 ( 314 / )
    งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD 2017 ครั้งที่ 9
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/ต.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางสอบ IT&ENG LRU EXIT EXAM 2559 ( 320 / )
    

ตารางสอบ IT&ENG LRU EXIT EXAM 2559
การทดสอบความรู้ ความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษ  และด้านคอมพิวเตอร์
สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

ตารางสอบ

>>> ศูนย์เลย <<

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/ส.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ( 330 / )
    

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษา


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/ก.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด ( 331 / )
    

       ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด จัดสรรทุนการศึกษาประจำปี 2559  ให้กับบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด จึงขอให้สมาชิกส่งแบบคำร้องรับทันการศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/ก.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์จากสถาบันวิจัยและพัฒนา ( 302 / )
    

       สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. ประจำปีงบประมาณ 2559 ประกอบด้วย


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ก.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ( 315 / )
    

       งานทุนการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงินฯ สำหรับนักศึกษาผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องที่ไม่ย้ายสถานศึกษา (ชั้นปีที่ 2-5) ประจำปีการศึกษา 2559 และขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมที่ www.s

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/ก.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการทดสอบคสามรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ( 277 / )
    

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้กำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะต้องมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จึงออกประกาศเรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/35 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>