[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ลิงค์ภายในคณะ
ลิงค์ข้อมูลแนะนำ
ลิงค์แนะนำ
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
13/ม.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาภาอังกฤษ สำหรับอาจารย์และบุคลากร ประจำปี 2559 ( 158 / )
    

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดรับสมัครอาจารย์และบุคลากรเพื่อขอรับ ทุนไปศึกษาอบรมภาษาอังกฤษ ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้พัฒน

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/ม.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครุศาสตร์กำหนดจัดงานอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม "งานวันครู ประจำปีการศึกษา 2559" ( 154 / )
    

       คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดจัดงานอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม “งานวันครู ประจำปีการศึกษา 2558” ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 07.00 - 09.00 น. ณ บริเวณลานห้องโถง ชั้น 2 อ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/ม.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 ( 203 / )
    

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับแจ้งจากกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ วิธี

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ม.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักวิจัยและพัฒนา ( 144 / )
    

       สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประเภทกำหนดเรื่อง ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัยประเภทกำหนดเรื่อง จำนวน 3 โครงการ ดังนี้


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/ม.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร ( 155 / )
    

       สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/ม.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2558 ( 186 / )
    

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดแนวปฏิบัติในการชำระเงินของ นักศึกษา ภาคปกติ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี ประสิทธิภาพจึงกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/ม.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ( 141 / )
    

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้กำหนดกรอบอัตรากำลังตำแหน่ง ประเภทผู้บริหารระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า ยังไม่มีบุคคลดำรง ตำแหน่งดังกล่าว เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินงานภายใน มหาวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรี

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/ม.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป้นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการ ระดับ 3 (เฉพาะกิจ) ประจำงานบัณฑิตศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ( 140 / )
    

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการ ระดับ 3 (เฉพาะกิจ) ประจำงานบัณฑิตศึกษา สังกัดคณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคั

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/ธ.ค./2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการใช้งานระบบโทรศัพท์ใหม่ ( 194 / )
    

       งานโทรศัพท์  ฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิศถาปัตย์  ได้ทำการแก้ไขปรับปรุงหมายเลข  และเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ภายใน  จำนวน  3  หมายเลข


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/ธ.ค./2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ "การจัดอบรม" ( 219 / )
    

       สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดจัดอบรม หัวข้อ การสร้างเครื่องมือการ วิจัยและสถิติที่ใช้ในการวิจัย วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00- 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 9 อาคาร 23 (คณะครุศาสตร์) มหาวิทยาล

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/35 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>