[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ลิงค์ภายในคณะ
ลิงค์ข้อมูลแนะนำ
ลิงค์แนะนำ
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
2/มี.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์คอมพิวเตอร์ ( 174 / )
    

       สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน การทดสอบความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่จะสำเร็จ การศึกษาในปีการศึกษา2558 นี้ หากนักศึกษายังไม่ได้เข้ารับการฝึกอบรม นักศึกษาสามารถลงทะเบียนฝึกอบร

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/ก.พ./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเบอร์ภายในอาคารศูนย์วิทยบริการ ( 175 / )
    

       แจ้งเบอร์ภายในอาคารศูนย์วิทยบริการ

- 57031 ชั้นใต้ดิน ห้องซ่อมหนังสือ  - 57032 ชั้น 1 เคาเตอร์ยืม-คืน
- 1703 ชั้น 1 ห้องธุรการ                

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/ก.พ./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขยายเวลาการรับสมัครโครงการพัฒนาภาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ( 140 / )
    

       ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ประกาศรับสมัครอาจารย์และบุคลากร เพื่อขอรับทุนไปศึกษาอบรมภาษาอังกฤษ ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในระหว่างวันที่ 11 มกราคม - 11กุมภาพันธ์ 2559 แล้วนั้น เนื่องจา

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/ก.พ./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธีและพิธีการสำหรับชุมชนท้องถิ่น ( 138 / )
    

       สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธีและพิธีการ สำหรับผู้นำชุมชนท้องถิ่น”วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00 –

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/ก.พ./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการเปิด - ปิดน้ำ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ( 154 / )
    

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มีมาตรการประหยัดน้ำเนื่องจากภาวะ ภัยแล้งซึ่งทำให้ระดับกักเก็บน้ำที่ใช้สำหรับผลิตน้ำประปามีปริมาณน้อยลง มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งเวลาการจ่ายน้ำประปาของมหาวิทยาลัย ดังนี้


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/ก.พ./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์สถาบันวิจัยและพัฒนา ( 172 / )
    

       สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดประชุมคณะกรรมการกองทุน สนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 1/2558 วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/ก.พ./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศบ้านพักข้าราชการ ว่างจำนวน 2 หลัง และหอพักว่างจำนวน 6 หลัง ( 177 / )
    

       ด้วยมี บ้านพักข้าราชการ หอพัก ว่าง ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ยื่นความประสงค์ ขอเข้าพักอยู่อาศัย ด้วยมีบ้านพัก หอพักว่างลง ดังนี้


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/ก.พ./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ( 148 / )
    

       ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายสังฆทาน ในโอกาสวันมาฆบูชา ปี 2559 วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 12.00-15.00 น. ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ท่านใดที่ประสงค์จะสั่งซื้อผ้าไตร, เครื่อ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ก.พ./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอให้ชำระเงินค่าติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ( 163 / )
    

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ทำการสำรวจความต้องการใช้ น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดเลย และท่านได้แจ้งความ ประสงค์ที่จะใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเลย ซึ่ง ขณะนี้การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเล

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/ก.พ./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศห้องพักในอาคารชุด ห้องพักประเภทห้องชุด 2 ห้องนอน ว่างจำนวน 2 ห้อง ( 174 / )
    

       ด้วยมีห้องพักในอาคารชุด ซึ่งเป็นห้องพักประเภทห้องชุด 2 ห้องนอน ว่าง จำนวน 1 ห้อง หมายเลขห้อง 705 และห้องพักประเภทห้องชุด 1 ห้องนอนว่าง จำนวน 1 ห้อง หมายเลขห้อง 606 มหาวิทยาลัยจึง ประกาศให้อาจารย์ที่สนใจ ยื่นความประสงค์ขอเข

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/35 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>