[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ลิงค์ภายในคณะ
ลิงค์ข้อมูลแนะนำ
ลิงค์แนะนำ
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
2/มิ.ย./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการเลือกตั้งกรรมการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จากผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ( 234 / )
    

       ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จากผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/พ.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้งกรรมการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จากผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ( 246 / )
    

       ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2555 ให้มีคณะกรรมการจากผู้แทนจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อบริหารจัดการกองทุน จากกรรมการผู้แท

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13/พ.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ (ภาคฤดูร้อน) ภาคเรียนที่ 3/2558 ( 224 / )
    

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดแนวปฏิบัติในการชำระเงินภาคเรียน ที่ 3/2558 ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (ภาคฤดูร้อน) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงกำหนดแนวปฏิบัติ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/เม.ย./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ( 208 / )
    

       โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครผู้ประกอบการ ดำเนินการร้านค้าบริเวณซุ้มร้านค้า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีกำหนดระยะเวลา 1 ปีจึงประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้า และกำหนดหลัก

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/เม.ย./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2558 ( 260 / )
    

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดแนวปฏิบัติในการชำระเงิน ของนักศึกษา ภาคปกติ (ภาคฤดูร้อน) ดังนี้


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/มี.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2559 ( 222 / )
    

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดดำเนินโครงการงานอนุรักษ์และสืบ สานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 วันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 06.50 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมขุมทองวิไล และบริเวณลาน ด้านหน้าอ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/มี.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย ( 215 / )
    

       ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด จะดำเนินการจัดประกันชีวิตกลุ่ม ให้สมาชิก ดังนั้น สหกรณ์ฯ จึงขอเอกสารเพื่อดำเนินการ ดังนี้


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/มี.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเลื่อนวันสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2558 ( 238 / )
    

       ตามที่มหาวิทยาลัย ได้กำหนดการสอบปลายภาคของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ระหว่างวันที่ 2 - 16 พฤษภาคม 2559 และได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ไว้ในระบบบริการ การศึกษาแล้วนั้น แต่เนื่องจากในวันที่ 9 พฤ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/มี.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ( 230 / )
    

       โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 3 อัตรา


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/มี.ค./2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาการเปิด - ปิด น้ำ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ( 226 / )
    

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้มีมาตรการประหยัดน้ำเนื่องจากภาวะ ภัยแล้งซึ่งท้าให้ระดับกักเก็บน้ำที่ใช้สำหรับผลิตน้ำประปามีปริมาณน้อยลง มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งเวลาการจ่ายน้ำประปาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ ช่วงเช

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/35 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>