[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ลิงค์ภายในคณะ
ลิงค์ข้อมูลแนะนำ
ลิงค์แนะนำ
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
3/พ.ย./2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยืประจำ ( 150 / )
    

       เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ชาคริต อนันทราวัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ได้เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2558 จึงมีผลให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/พ.ย./2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ( 178 / )
    

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2558

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/ต.ค./2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ( 157 / )
    

       มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ "Forest for Lives ป่าเพื่อชีวิต เพื่อนําไปสู่ Forest Landscape and People for Sustainable Future" โดยสามารถนําส่งบทความและแ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/ต.ค./2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปี 2559 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ( 182 / )
    

       จังหวัดเลย แจ้งพิจารณากําหนดวันหยุดราชการประจําปี 2559 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษตามมติครม. กําหนดให้วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2559 และวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2559 เป็นว

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/ต.ค./2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอขอบคุณ ( 173 / )
    

       นายจําลองรัตน์  ดาวงษา  และครอบครัว ขอขอบคุณ ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ทุกท่านที่ได้ให้ความเมตตาช่วยเหลืองานฌาปนกิจ “นางติ๋ม ดาวงษา&rdq

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/ต.ค./2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ฝ่ายเครือข่าย ปขมท. ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุน (สายปฏิบัติการ) เข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 4 ( 158 / )
    

       ฝ่ายเครือข่าย ปขมท. ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุน (สายปฏิบัติการ) เข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและ ธุรการ ครั้งที่ 4 หัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้ยั่งยืน"

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/ต.ค./2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556-2557 ( 153 / )
    

       ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศให้ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี การศึกษา 2556-2557 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาล

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/ต.ค./2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด ( 156 / )
    

       สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลยฯ ขอให้สมาชิกมารับเอกสารที่งานธุรการและพัสดุ (คุณสิริกัญญา)

       1.  หนังสือเชิญประชุม

       2.  แบบฟอร์มคำขอกู้เงินเพื่อชำระเ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/ต.ค./2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์จัดโครงการปลูกป่าและบำเพ็ญประโยชน์ ( 173 / )
    

       สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ โครงการปลูกป่าและบำเพ็ญประโยชน์ วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558 ณ วันถ้ำพญานาค ตำบลเมือง จังหวัดเลย


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/ต.ค./2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ( 153 / )
    

       ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญ คณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เลือกรายชื่อหนังสือ ตำราและวารสาร ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาและอาจารย์ หรือที่เห็นว่าอ่านแล้วให้ประโยชน์แก่ผู้อ่านไม่มากก็น้อย เพื่อจัดหาหนังสือเข

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/35 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>