[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
เมนูหลัก
ลิงค์ภายในคณะ
ลิงค์ข้อมูลแนะนำ
ลิงค์แนะนำ
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
27/ต.ค./2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ฝ่ายเครือข่าย ปขมท. ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุน (สายปฏิบัติการ) เข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 4 ( 129 / )
    

       ฝ่ายเครือข่าย ปขมท. ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุน (สายปฏิบัติการ) เข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและ ธุรการ ครั้งที่ 4 หัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้ยั่งยืน"

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/ต.ค./2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556-2557 ( 128 / )
    

       ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศให้ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปี การศึกษา 2556-2557 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาล

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/ต.ค./2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด ( 131 / )
    

       สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลยฯ ขอให้สมาชิกมารับเอกสารที่งานธุรการและพัสดุ (คุณสิริกัญญา)

       1.  หนังสือเชิญประชุม

       2.  แบบฟอร์มคำขอกู้เงินเพื่อชำระเ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/ต.ค./2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์จัดโครงการปลูกป่าและบำเพ็ญประโยชน์ ( 148 / )
    

       สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จัดโครงการ โครงการปลูกป่าและบำเพ็ญประโยชน์ วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2558 ณ วันถ้ำพญานาค ตำบลเมือง จังหวัดเลย


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/ต.ค./2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ( 126 / )
    

       ประชาสัมพันธ์ ขอเรียนเชิญ คณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เลือกรายชื่อหนังสือ ตำราและวารสาร ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาและอาจารย์ หรือที่เห็นว่าอ่านแล้วให้ประโยชน์แก่ผู้อ่านไม่มากก็น้อย เพื่อจัดหาหนังสือเข

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/ต.ค./2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมทำบุญ ( 138 / )
    

       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 07.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารคณะเทคโนโลยี อุตสาหก

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/ต.ค./2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ภาคปกติ (นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา) ภาคเรียนที่ 5/2558 ( 163 / )
    

       มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย กำหนดแนวปฏิบัติในการชำระเงินของนักศึกษา ภาคปกติ ที่ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/ต.ค./2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนประจำอาคารเรียน ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ( 122 / )
    

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ คือครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนประจำอาคารเรียน ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/ต.ค./2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2558 ( 141 / )
    

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับโรงพยาบาลเลยและโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้ แก่บุคลากร ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดการตรวจสุขภาพ ดังนี้


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/ต.ค./2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนนักศึกษาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งองค์การนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2558 ( 132 / )
    

       กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวนนักศึกษาภาคปกติทุกคน ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 -15.00 น. ณ หน้าอาคารวิชญาการ ณ บริเวณลานหน้าอา

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/35 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>